ข้อดีของโกโก้

1. สามารถปลูกโกโก้ร่วมหรือภายใต้ร่มเงาไม้ผลเศรษฐกิจอื่นได้ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินอย่างได้ประโยชน์สูงสุดเช่นปลูกใต้ร่มเงา มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียนและยางพารา

2. การขนส่งผลโกโก้สุก ทำได้สะดวก ไม่กลัวการชอกช้ำ สามารถใช้รถกระบะหรือรถบรรทุกขนส่งผลโกโก้สุกไปจำหน่ายได้

3. ตลาดมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งสูง (กว่า 40,000 ตัน/ปี) ประเทศไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ

4. เริ่มเก็บเกี่ยวผลโกโก้สุกในปีที่ 2-3 ของการปลูก

5. สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึง 60 ปี

6. เก็บเกี่ยวง่ายและเมล็ดโกโก้แห้งสามารถเก็บรักษารอตลาดได้นานนับปี

7. ต้นโกโก้มีระบบรากแผ่กว้างและแข็งแรงสามารถยึดเกาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี

Visitors: 75,419